దసరా నవరాత్రులలో ఎనిమిదో రోజు అలంకరణ… నైవేద్యం ఏమిటో తెలుసా?

ఎనిమిదో రోజు – మహిషాసుర మర్ధిని అలంకారం ఇది అమ్మవారి అతి ఉగ్రమైన రూపం. అశ్వయుజ శుద్ధ నవమి నాడు అమ్మవారు మహిషాసురమర్ధినిగా అవతరించి, దుష్ట శిక్షణ,

Read more