ఒకప్పుడు టాలీవుడ్ ని ఒక ఊపు ఊపిన ఈ హీరోయిన్ ఇప్పుడు ఎలా ఉందో తెలుసా?

హీరో హీరోయిన్స్ గా రాణించిన వాళ్లలో కొందరు కొన్నాళ్ల తర్వాత ఎక్కడ ఉన్నారో ఎలా ఉన్నారో కూడా తెలియని పరిస్థితిలోకి వెళ్ళిపోతారు. కొందరైతే మరీ ఇబ్బందుల్లోకి వెళ్ళిపోతారు.

Read more