పుట్టగొడుగులలో (మష్రూమ్స్) ఉన్న ఈ రహస్యం తెలిస్తే అసలు వదలరు…నిజం

mushroom benefits in telugu : ఈ మధ్య కాలంలో మారిన పరిస్థితి కారణంగా తీసుకొనే ఆహారం విషయంలోనూ అలాగే ఆరోగ్యం పట్ల శ్రద్ద పెడుతున్నారు. ఒకప్పుడు

Read more

పుట్ట గొడుగులు(మష్రుమ్స్) తింటున్నారా …ఈ నిజాన్ని తెలుసుకోండి

Mushroom health benefits in telugu : పుట్ట గొడుగులు(మష్రుమ్స్) అనేవి ఒకప్పుడు చాలా తక్కువగా లభించేవి. ప్రస్తుతం అన్నీ చోట్ల విరివిగా లభిస్తున్నాయి. సూపర్ మార్కెట్స్,

Read more

పుట్ట గొడుగులు(మష్రుమ్స్) తింటే ఎన్ని ప్రయోజనాలు కలుగుతాయో తెలుసా?

ఇతర కూరగాయలతో పోలిస్తే పుట్ట గొడుగులు కాస్త ఖరీదు ఎక్కువగా ఉంటాయి. అలాగని కొనటం మాని వేయకండి. ఎందుకంటే… వీటిలో పోషకాలు ఎక్కువ. నలబైకి పై బడిన

Read more