నా బంగారు తల్లి హీరోయిన్ ఎలా అయిపోయిందో చుస్తే షాక్ అవ్వటం ఖాయం

ఒక్కొక్క హీరోయిన్ ది ఒక్కో స్టైల్. వారి పరిధుల మేరకు హద్దులు గీసుకుని మరీ నటనలో దూసుకుపోతారు. ఫలానా పాత్ర అనగానే ఫలానా హీరోయిన్ గుర్తొచ్చేలా ఉంటుంది.

Read more