పవర్ స్టార్ మొద‌టి భార్య గురించి మీకు తెలియ‌ని నిజాలు

పవన్ కళ్యాణ్ మొదట పెళ్లి విశాఖపట్నంనకు చెందిన నందినితో 1997 మే 17న జరిగింది. ఈ పెళ్లి పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లి. అయితే పవన్,నందిని మధ్య కొన్ని

Read more