‘ప్రేమకథా చిత్రమ్’ హీరోయిన్ ఇప్పుడు ఏమి చేస్తుందో తెలుసా?

Prema Katha Chitram Movie : చూడగానే అందమైన పెద్ద కళ్ళతో ఆకట్టుకునే విధంగా హీరోయిన్ నందిత రాజ్ రూపం ఉంటుంది. తేజ డైరెక్షన్ లో ‘నీకు

Read more