కరీనా కొడుకుని చూసుకునే ఆయాకు ఇచ్చేందేంతో తెలిస్తే షాకవ్వాల్సిందే

ఒకప్పుడు హీరోయిన్స్ కి ఇప్పటికీ ట్రెండ్ లో చాలా పెద్ద మార్పు వచ్చేసింది. వేసినన్నాళ్లు హీరోయిన్ గా వేసేసి, మెల్లిగా పెళ్ళిచేసుకుని సెటిలయ్యేవారు. ఆతర్వాత కొన్నాళ్ళకు రీ

Read more