ఈ బుల్లితెర జంట పెళ్లి చేసుకోబోతున్నారా…నిజం ఇదే

Ravi Krishna- Navya Swamy :స్టార్ మా లో ప్రసారం అవుతున్న ఆమె కథ సీరియల్ లో నటిస్తున్న హిట్ ఫెయిర్ రవి కృష్ణ నవ్య స్వామి

Read more