ఈ సీజన్ లో దొరికే ఈ పండును అసలు మిస్ చేసుకోవద్దు…ముఖ్యంగా డయాబెటిస్ ఉన్నవారు

Neredu pandu Benefits In telugu :చూడడానికి నల్లగా.. తినేటప్పుడు కొంచెం చేదుగా, పులుపుగా ఉండే పండు నేరేడు పండు. దీనిని ఇంగ్లీష్  లో జామున్ అంటారు.

Read more