కమలా పండులో ఉన్న ఈ ప్రయోజనాలు తెలిస్తే.. తినకుండా అసలు ఉండలేరు…ఇది నిజం

Kamala Fruit Health benefits In telugu : రూటేసి కుటుంబానికి సిట్రస్ జాతికి చెందిన కమలాపండు పులుపు,తీపి కలయికతో ఉంటుంది. ప్రస్తుతం కమలా పండ్లు విరివిగా

Read more

రాత్రి సమయంలో కమలాపండు తింటున్నారా…ఈ నిజాలు తెలుసుకోండి

Orange Health benefits in telugu :ఏ సీజన్ లో దొరికే ఆ పండ్లను తప్పనిసరిగా తీసుకోవాలి. అలా తీసుకోవటం వలన ఆ సీజన్ లో వచ్చే

Read more