ఒట్టేసి చెపుతున్నా సినిమా హీరోయిన్ ఇప్పుడు ఏమి చేస్తుందో చూడండి

Ottesi Cheputunna Movie Heroine Kanika :సినిమా హిట్ అయినా,కొందరికి లక్కు లేకపోతె ముందుకు వెళ్ళలేరు. దాంతో కొందరు ఇండస్ట్రీలోనే ఆర్టిస్టుగా కూడా వేయడానికి సిద్దమై, అలా

Read more