సాయి కుమార్ ‘తల్లి’ కూడా ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్ అని మీకు తెలుసా? ఇంటిలో అందరూ నటులే

పైకి కనిపించే మూడు సింహాలు కాదు కనిపించని నాలుగో సింహమేరా పోలీస్ అంటూ కంచు కంఠం వినబడగానే ఠక్కున గుర్తొచ్చేది నటుడు సాయికుమార్. హీరోగా, క్యేరక్టర్ ఆర్టిస్టుగా,

Read more