సోమవారం ఈ పనులను చేస్తే ఇక అంతే సంగతులు… ఆ పనులు ఏమిటో తెలుసా?

ఏ రోజు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటే సత్ఫలితాలు వస్తాయో దాని ప్రకారం వెళ్లాలని జ్యోతిష నిపుణులు చెప్పేమాట. అందులో భాగంగా సోమవారం గురించి ప్రస్తావిస్తే, సోముడు అంటే

Read more