హైదరాబాద్ ప్యారడైజ్ బిర్యానీ గురించి షాకింగ్ విషయాలు…నమ్మలేరు

ఒకప్పుడు ప్యారడైజ్ టాకీస్ కి అనుబంధంగా ఏర్పడిన టీ, సమోసాతో నడిచే దుకాణం కాలక్రమేణా ప్యారడైజ్ బిర్యానీ సెంటర్ గా జగద్వితం అయింది. సికింద్రాబాద్ లో ఉండే

Read more