పట్టుచీరలను ఉతికేటప్పుడు తీసుకోవలసిన జాగ్రత్తలు

శుభకార్యాల వేళ పట్టు బట్టలు ధరించటం మన సంప్రదాయం. అయితే.. సాధారణంగా పట్టు బట్టలమీద మరకలు పడితే ఓ పట్టాన వదిలిపోవు . అలాగని వీటిని నూలు

Read more