వాసెలిన్ లో ఇది కలిపి పెదాలకు రాస్తే నల్లని పెదాలు గులాబీ రంగులోకి మారతాయి

Vaseline Tips for pink lips : చాలా మందికి పెదాలు నల్లగా మారి పొట్టు రాలుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా ఈ సీజన్ లో జీవం కోల్పోయి

Read more

తేనెతో ఇలా చేస్తే చాలు నల్లని పెదాలు గులాబీ రంగులోకి మారటం ఖాయం

Tips for pink lips : చాలా మందికి పెదాలు నల్లగా మారి పొట్టు రాలుతూ ఉంటాయి. ముఖ్యంగా చలికాలంలో జీవం కోల్పోయి పెదాలు పగిలి నల్లగా

Read more