ఈ పాపను గుర్తుపట్టారా? ఆమె ప్రస్తుతం ఎక్కడ,ఎలా ఉందో, ఆమె భర్త ఎవరో తెలుసా?ఆమె తాత ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి ?

ఐదు సంవత్సరాల వయస్సులోనే సినీ మాయ ప్రపంచంలోకి అడుగు పెట్టిన ఆమె ఒకే ఒక్క సినిమాతో స్టార్ హీరోయిన్ కు ఉండే క్రేజ్ ని సంపాదించింది. అందరి

Read more