రంగుల లోకం నుండి రాజకీయాల్లోకి వచ్చిన తారలు

ఒకప్పుడు తెలుగు సినిమా రంగం వేరు,రాజకీయ రంగం వేరు ఉన్నా,రానురాను సినిమా స్టార్స్ రాజకీయాల్లో భాగం అయిపోయారు. కొందరు రాజకీయ నేతలు సినిమాల్లో కూడా నటించడం పరిపాటి

Read more