ఒక్కప్పటి ఈ విలన్ గుర్తు ఉన్నాడా…ఏ పరిస్థితిలో ఉన్నాడో తెలుసా ?

ఫైటర్ గా సినీ పరిశ్రమకు వచ్చి విలన్ గా స్థిరపడిన పొన్నంబళమ్ గురించి మనలో చాలా మందికి తెలిసిన విషయమే. తెలుగులో కూడా ఆయన చిరంజీవి, బాలకృష్ణ

Read more