అలనాటి హీరోయిన్ ప్రభ గుర్తు ఉందా… ఆమె ఇప్పుడు ఎలా ఉందో తెలుసా?

అలనాటి అందాల హీరోయిన్స్ లో అభినయం కలగసిన నటి ప్రభ భూమికోసం చిత్రంతో తెలుగు చిత్రసీమలో అడుగుపెట్టింది. ఈమె కూచిపూడి నాట్యంలో ప్రావీణ్యం సంపాదించి , మరీ

Read more