ఉయ్యాల జంపాల చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ ఇప్పుడు సీరియల్స్ లో టాప్ హీరొయిన్

సినిమా అన్నాక అన్ని రకాల కేరక్టర్లూ ఉంటాయి. అందులో చైల్డ్ ఆర్టిస్ట్ కేరక్టర్ కూడా కీలకం. సినిమా పరిశ్రమలో మొదటినుంచి,చైల్డ్ ఆర్టిస్టులకు డిమాండ్ ఉంది. ఇంకా పెరుగుతోంది

Read more