ఈ ఫొటోలో ఉన్న స్టార్ హీరోయిన్ ని గుర్తుపట్టారా ?

కరోనా వైరస్ కారణంగా ప్రతి ఒక్కరు బయటకు వచ్చారంటే తప్పనిసరిగా గా మాస్కు ధరించి వస్తున్నారు. కరోనా మహమ్మారిని ఎదుర్కోవాలంటే ఫేస్ మాస్క్ మరియు శానిటైజర్ తప్పనిసరి.

Read more