జబర్దస్త్ ప్రసన్న కుమార్ ఇప్పుడు ఏమి చేస్తున్నాడో తెలుసా?

jabardasth prasanna kumar :గన్ను కంటే పెన్ను పవర్ గొప్పదని గతంలో ఎక్కువగా వినిపించే మాట. కానీ ఇప్పుడు,పెన్ను కి ఎంత పవరుంటే అంతగా రాణించవచ్చని,కోట్లు గడించవచ్చని

Read more

జబర్దస్త్ లో స్క్రిప్ట్స్ రాసే స్థాయి నుండి కోట్లు తీసుకుంటున్న ప్రసన్న కుమార్ గురించి తెలుసా?

గన్ను కంటే పెన్ను పవర్ గొప్పదని గతంలో ఎక్కువగా వినిపించే మాట. కానీ ఇప్పుడు,పెన్ను కి ఎంత పవరుంటే అంతగా రాణించవచ్చని,కోట్లు గడించవచ్చని అంటున్నారు. అయితే రచయితలు

Read more