రంగస్థలం సినిమాలో కుమార్ బాబు ప్రేయసిగా నటించిన ‘ఈమె’ ఎవరో, ఆమె బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఏమిటో తెలుసా..

సినిమా రంగంలోకి రావాలని అనుకొనే నటీనటులకు అవకాశాలు ఒక్కొక్కరిని ఒక్కో రకంగా వరిస్తాయి. కొంత మందికి ఎంతో పెద్ద బ్యాక్ గ్రౌండ్ తో వస్తే….మరికొంత మందికి టాలెంట్

Read more