పుట్టు మచ్చలు ఏ చోట ఉంటే ఎలాంటి లాభాలు కలుగుతాయి

Mole Meaning :సాధారణంగా జాతకాలను చేతి గీతలు, పుట్టుమచ్చల ఆధారంగా చెప్పుతూ ఉంటారు. అయితే ఈ జాతకాలను మూఢనమ్మకం అన్ని కొంతమంది కొట్టిపారేసారు. మరి కొంతమంది వాటిని

Read more

పుట్టుమచ్చ బట్టి మీ జాతకం ఎలా ఉందో తెలుసుకోండి

జ్యోతిష్కులు పుట్టుమచ్చలను బట్టి, అరచేతి రేఖలను బట్టి జాతకం చెబుతుంటారు. శరీరంపై ఉండే పుట్టుమచ్చలు కూడా మన అదృష్టాన్ని నిర్ణయిస్తాంటారు జ్యోతిష్య పండితులు. దీనికి శాస్త్రీయత ఉందని

Read more