హీరోయిన్ రాధిక అన్నయ్య ఒకప్పటి స్టార్ హీరో అనే విషయం మీకు తెలుసా?

సినిమాల్లో హీరో హీరోయిన్స్ ని చూస్తే,వాళ్ళ వెనుక బ్యాక్ గ్రౌండ్ ఉన్నవాళ్లు,అసలు ఎలాంటి బ్యాక్ గురౌన్డ్ లేనివాళ్ళూ కనిపిస్తారు. అయితే కొన్ని కుటుంబాలు సినిమారంగాన్ని అంటిపెట్టుకుని రాణిస్తున్నవాళ్ళు

Read more