ఈ హీరోని గుర్తు పట్టారా…ఈ హీరో కూతురు టాప్ హీరోయిన్

Tollywood Hero Rajesh :సినీ ప్రపంచం మనిషిని ఆకాశానికి ఎత్తేస్తుంది. అదే స్థాయిలో కింద పడేస్తుంది. ఎవరు ఎప్పుడు ఎలా అయిపోతారో తెలియని పరిస్థితి. తెచ్చిన వైభవం,ప్రాభవం

Read more

వ్యసనానికి బానిస అయి జీవితాన్ని నాశనం చేసుకున్న ఈ హీరో కూతురు టాప్ హీరోయిన్…ఎవరో చూడండి

సినీ ప్రపంచం మనిషిని ఆకాశానికి ఎత్తేస్తుంది. అదే స్థాయిలో కింద పడేస్తుంది. ఎవరు ఎప్పుడు ఎలా అయిపోతారో తెలియని పరిస్థితి. తెచ్చిన వైభవం,ప్రాభవం కోల్పోయి కొందరు చివరి

Read more