వెండితెరపై రాముడి పాత్రతో మెప్పించిన మన హీరోలు

అప్పటి వాళ్లకే కాదు. ఇప్పటి వాళ్లు కూడా రాముడు గొప్పవాడని ఒప్పుకుంటారు. రాముడిది ఒకే మాట. ఒకే బాణం..ఒకే భార్య …ఒకే విధానం. ప్రెజెంట్ సొసైటీ వెళ్తున్న

Read more