పూరి జగన్నాధుడుకి సంవత్సరంలో ఒక్కసారే అభిషేకం చేస్తారు….ఎందుకు….???

పూరి జగన్నాథుడికి ఏడాదికి ఒకసారి మాత్రమే అభిషేకాలు జరుగుతాయి. ఇందుకు గల కారణాలను తెలుసుకుందాం. పూరిజగన్నాథుడి ఆలయంలో మూలవిరాట్టుకు నిత్యం అభిషేకాలు ఉండవు. అయితే ప్రతి రోజు

Read more

పూరి దేవాలయం ఎక్కడ ఉంది? ఏ దేవుడు కొలువై ఉన్నారు?

పూరీ జగన్నాథ దేవాలయం భారతదేశం లోని ఒడిషా రాష్ట్రంలో బంగాళాఖాతం తీరాన ఉన్న పూరీ పట్టణంలో గల ఒక ప్రాచీన మరియు ప్రముఖమైన హిందూ దేవాలయము. కృష్ణ

Read more