జాతీయ జెండా రూల్స్ ఏమిటో తెలుసా?

భారత జాతీయ జెండాను 1947, జులై 22న నిర్వహించిన రాజ్యంగ సభలో పింగళి వెంకయ్య రూపొందించిన జెండాను భారత జాతీయ జెండాగా ఆమోదించారు.  జాతీయ జెండాను ఖాదీ

Read more

భారత రత్న ఎవరికి ఇస్తారు…. నిబంధనలు ఏమిటో తెలుసా?

భారతరత్న పురస్కారం అత్యున్నత స్థాయిలో ప్రదర్శించిన కృషికి/చేసిన సేవకు గుర్తింపుగా ఎటువంటి జాతి, వృత్తి, స్థాయి మరియు లింగ బేధాలను పాటించకుండా ప్రదానం చేయబడుతుంది. 1954 నాటి నిబంధనల

Read more