సప్తపది హీరోయిన్ సబితకి చంద్రమోహన్ కి ఉన్నచుట్టరికం ఏమిటో తెలుసా? ఆమె ఇప్పుడు ఏమి చేస్తుందో తెలుసా?

ఒక్కక్కరు ఎక్కువ సినిమాల్లో నటించినా రాని గుర్తింపు, ఒంకొందరికి కేవలం ఒకటి రెండు సినిమాల్లో నటిస్తే వచ్చేస్తుంది. అలా గుర్తింపు పొందిన నటీనటులను ప్రేక్షకుల మదిలో చిరకాలం

Read more