సాయి బాబా అనుగ్రహం పొందాలంటే ఇవి సమర్పణ చేయాలట

Sai Baba Anugraham Pondalante : వినాయకుడు, శివుడు, సుబ్రహ్మణ్యేశ్వరుడు, వెంకటేశ్వర స్వామిని కొలిచినట్లే షిరిడి సాయిబాబాను చాలామంది కొలుస్తారు. ముఖ్యంగా గురువారం నాడు సాయిబాబా మందిరాన్ని

Read more