13 వ తేదీన జన్మించారా… అయితే ఆ నెంబర్ వెనక ఉన్న రహస్యం తెలుసుకోండి

జాతకం చూసేటప్పుడు అన్ని యాంగిల్స్ లో చూస్తారు. జాతకంలో తేడాలుంటే,కొంతవరకూ ఉపశమనం పొందడానికి రెమిడీ కూడా జోతిష్యులు చెబుతుంటారు. ఇక అది ఏ నెల అయినా కావచ్చు,

Read more