సరస్వతిదేవి రాతి మీద కూర్చుంటుంది. నెమలి, హంస పక్కనే ఎందుకు నిలబడి ఉంటుంది?

సరస్వతిదేవిని అందరం చిత్ర పటలలో, ప్రతిమలలో చూస్తూనే ఉంటాం. బ్రహ్మపత్నిఅయిన ఈమె తెల్లని వస్త్రాలు ధరించి శ్వేత పద్మం లో కూర్చుని మాణిక్య వీణను మీటుతూ ఉంటుంది.

Read more

నవరాత్రులు చేయటం వీలు కావటం లేదా… అయితే ఈ ఒక్కరోజు ఇలా చేస్తే దోషాలు తొలగిపోయి సకల శుభాలు కలుగుతాయి

దసరా శరన్నవరాత్రులు తొమ్మిది రోజులు అమ్మవారిని నియమ నిష్టలతో పూజిస్తే సకల శుభాలు కలగటమే అష్ట ఐశ్వర్యాలు కలుగుతాయని భక్తుల నమ్మకం. అయితే అందరికి తొమ్మిది రోజులు

Read more

దసరా నవరాత్రులలో ఏడో రోజు అలంకరణ… నైవేద్యం ఏమిటో తెలుసా?

ఏడో రోజు – స‌ర‌స్వ‌తిదేవి అలంకారం శరన్నవరాత్రులలో మూలా నక్షత్రానికి ఒక ప్రత్యేకమైన విశిష్టమైన స్థానం ఉంది. చదువులతల్లి సరస్వతి రూపంలో దుర్గాదేవి దర్శనమిచ్చే పవిత్రమైన రోజు

Read more