శారద కన్నీళ్లు చూడలేక ఎన్టీఆర్ ఏమి చేసాడో తెలుసా?

సామాన్య ఆడవాళ్లే కాదు,సెలబ్రిటీలుగా నిల్చిన ఆడవాళ్లు సైతం తమ ఇళ్లల్లో వేధింపులు,భర్తల నుంచి అనుమానపు అగచాట్లు పడ్డవాళ్ళు ఉన్నారు. అందులో సినీ నటి శారద ఒకరు. నిత్యం

Read more