కమల్ రెండో భార్య సారిక పరిస్థితి ఎలా ఉందో తెలిస్తే అయ్యో అంటారు

కమల్ హాసన్ అనగానే విభిన్న పాత్రలు పోషిస్తూ ఎప్పటికప్పడు అభిమానులను అలరించే విలక్షణ నటుడని చెప్పవచ్చు. 60ఏళ్ళు పైబడినా సరే, అభిమానుల కోసం రిస్క్ తీసుకుని వినూత్న

Read more