కట్టప్ప పారితోషికం ఎంతో తెలుసా?

తెలుగు సినిమాల్లో హీరోహీరోయిన్లకు ఎంతటి ప్రాముఖ్యత ఉన్నదో అటువంటి ప్రాముఖ్యత ఉన్న పాత్రా కూడా ఒకటి ఉంటుంది. సైడ్ క్యారెక్టర్ అయినప్పటికీ ఆ పాత్రకు జనం ఇంప్రెస్

Read more