సావిత్రి తన జీవితంలో తన పిల్లల గురించి కూడా ఆలోచించలేదు అంటూ షాకింగ్ కామెంట్స్ చేసిన నటి

సినిమాల్లో ఒక్కోసారి ఒక్కో ట్రెండ్ నడుస్తూ ఉంటుంది. ఫ్యామిలీ సెంటిమెంట్స్ కుటుంబాల్లో జరిగే ఘటనలను కళ్ళకు కట్టినట్లు సినిమాలు కూడా వస్తుంటాయి. అందులో “సంసారం ఒక చదరంగం”

Read more