‘అరుంధతి’ లో అనుష్క కి డబ్బింగ్ చెప్పిన టాప్ హీరోయిన్ ఎవరో తెలుసా?

‘అరుంధతి’ సినిమా చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి అరుంధతి పాత్ర వేసిన అనుష్కకి ఎవరు డబ్బింగ్ చెప్పారా అని ఆలోచన రాక మానదు. ఎందుకంటే ఆ సినిమాలో అనుష్క

Read more