సింగర్ కల్పన నటించిన సినిమాలెన్నో తెలుసా?

శాస్త్రీయ సంగీతమైనా,హిందుస్తానీ అయినా,ఫోక్ అయినా, రాక్ అయినా సింగర్ కల్పన గొంతునుంచి అద్భుతంగా పలికించగల సంగీత సరస్వతి. ఈమె తమిళ అమ్మాయి. ఈమె తండ్రి టీఎస్ రాఘవేంద్రన్. ఆయన

Read more