బిల్వ పత్రాలతో శనీశ్వరునికి పూజ ఎందుకు చేస్తారంటే ..

Maredu Leaves : ఒక్కో దేవుడికి ఒక్కో రకమైన పుష్పాలతో, పత్రాలతో పూజ చేస్తుంటారు. విష్ణుమూర్తిని రకరకాల పూలతో పూజిస్తారు. అదే శివుణ్ణి బిల్వ పత్రంతో, జలంతో,

Read more

పరమ శివునికి అభిషేకం చేస్తున్నారా…అయితే ఒకసారి ఇది చూడండి

పరమశివుడు అభిషేక ప్రియుడు. అందువల్ల భక్తితో పరమశివునికి అభిషేకం చేస్తే మనం కోరుకున్న కోరికలు అన్ని నెరవేరుతాయి. ఈరోజు మనం పరమశివునికి దేనితో అభిషేకం చేస్తే ఏ

Read more

భస్మం అనే మాటకు అర్థమేమిటంటే….

భస్మం అనే మాటకు అర్థమేమిటంటే.. భస్మం అనే మాటకు పాపాలను భస్మం చేసేదని పండితులు చెబుతున్నారు. ఇంకా చెప్పాలంటే భస్మం అనేది భగవంతుడిని జ్ఞాపకం చేసేదని అర్థం.

Read more