శివాలయానికి వెళ్ళినప్పుడు నూటికి 99 మంది చేసే అతి పెద్ద తప్పు ఇదే… ఆ తప్పు ఏమిటో తెలుసా?

పరమ శివుణ్ణి మనస్సు పెట్టి ప్రార్ధిస్తే మనం కోరిన కోరికలు అన్ని తీరుస్తారు. పరమ శివుడు లయకారుడు. మిగతా దేవతలతో పోలిస్తే శివుణ్ణి పూజించే విధానం కాస్త

Read more

శివరాత్రి రోజు అభిషేకం ఏ విధంగా చేస్తే మంచిదో తెలుసా?

శివుడు అభిషేక ప్రియుడు. అందువల్ల శివరాత్రి రోజున వీటితో శివునికి అభిషేకం చేస్తే అనేక దోషాలు నశించి ఆయురారోగ్యాలు…ధనధాన్యాలు ప్రాప్తిస్తాయి. అయితే వీటితో అభిషేకం చేస్తే ఎలాంటి

Read more