మానవత్వాన్ని చాటుకున్న ప్రముఖ విలన్ – విషయం తెలిస్తే సెల్యూట్ చేస్తారు

దేశమంతటా కూడా మహమ్మారి కరోనా వ్యాపిస్తుండడంతో ఎలాగైనా సరే ఈ వైరస్ ని నివారించడానికి దేశమంతటా లాక్ డౌన్ అమలు చేశాయి మన ప్రభుత్వాలు… ఈ లాక్

Read more