మాంసం కంటే బలమైన తక్కువ ఖర్చులో ఎక్కువ బలాన్ని ఇచ్చే వీటి సంగతి తెలిస్తే అసలు వదలరు

soya bean seeds : పప్పు ధాన్యాల్లో ఒకటైన సోయా చిక్కుడును ఇటీవల కాలంలో ఎక్కువగా ఉపయోగిస్తున్నారు. ఎందుకంటే దీనిలో మాంసకృత్తులు., ప్రోటీన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి. మాంసం

Read more