వరలక్ష్మి దేవికి ఇష్టమైన పువ్వులు,నైవేద్యాలు ఏమిటో తెలుసా?

చాంద్రమానం ప్రకారం తెలుగు మాసాలలో  శ్రావణమాసం ఐదవ మాసం. పూర్ణిమనాడు  చంద్రుడు శ్రవణ నక్షత్రంలో ఉంటాడు కనుక దీనికి శ్రావణ మాసం అని పేరు. శ్రీ మహావిష్ణువు

Read more