అలనాటి నటుడు శ్రీధర్ గుర్తు ఉన్నాడా… సినిమాలకు దూరంగా రియల్ ఎస్టేట్ కి వెళ్ళితే ఏమయిందో తెలుసా?

సినిమా ఫీల్డ్ చాలా విచిత్రమైన రంగం. కొందరిని అందలం ఎక్కిస్తే, మరికొందరిని అసలు గుర్తింపు లేకుండా చేస్తుంది. అలా గుర్తింపు లేకుండా ఉండేవాళ్ళలో ముత్యాల ముగ్గు శ్రీధర్

Read more