డయాబెటిస్ ఉన్నవారు పంచదారకు బదులుగా బెల్లం తినవచ్చా…?

Sugar and jaggery :మనలో చాలా మందికి డయాబెటిస్ ఉన్నవారు పంచదార తింటే మంచిదా బెల్లం తింటే మంచిదా అనే సందేహం ఉంటుంది. పంచదార బెల్లం రెండు

Read more