పసివాడి ప్రాణంలో చిరు కొడుకు గుర్తు ఉన్నాడా…ఆమె ఇప్పుడు సీరియల్ స్టార్… ఎవరో?

మనకు సినిమాల్లో కనిపించే చిన్నారులు అమ్మాయిలా అబ్బాయిలా అనే విషయంలో ముందే ఒక నిర్ణయానికి రాకూడదు. ఎందుకంటే బాహుబలి సినిమాలో రమ్యకృష్ణ నీటిలో కాపాడే చిన్నారి ఎవరా

Read more