స్టార్ హీరోయిన్ తల్లి ఒకప్పటి స్టార్ హీరోయిన్ అని తెలుసా? ఆమె ఎవరో చూడండి

హీరోలకు వయస్సు పెరిగే కొద్దీ హీరోలుగానే వేస్తుంటారు. కానీ అదే హీరోయిన్స్ విషయం తీసుకుంటే,ఏమాత్రం వయస్సు మళ్ళినా, తల్లి పాత్రలకు,అత్తమ్మ పాత్రలకు పరిమితం కావల్సిందే. అది ఎలా

Read more