మూత్రంలో మంట,ఒంట్లో వేడి క్షణాల్లో తగ్గి నీరసం,నిస్సత్తువ,అలసట అనేవి ఉండవు

Bottle gourd sweet : అనపకాయను చెక్కులు తీసి తురమాలి.ఒక కప్పు ఆనపకాయ తురుము సిద్దం చేసుకోవాలి. ఆనపకాయ తురుమును నీటిలో వేసి బాగా కడిగి పిండుకొని

Read more

మూత్రంలో మంట,ఒంట్లో వేడి క్షణాల్లో తగ్గి వెంటనే శరీరం చల్లగా అవ్వాలంటే ఇలా చేయండి

summer Sweet :వేసవికాలంలో విపరీతమైన ఎండ కారణంగా శరీరంలో వేడి, మూత్రంలో మంట అనేవి సాదరణంగా మనలో చాలా మందికి వస్తూ ఉంటాయి. ఇలాంటి సమస్యలు రాకుండా

Read more